โปรแกรมเขียนแบบโยธา

งานสำรวจ, ปิดวงรอบ, คำนวณงานดินถม/ขุด, Contour, section, แบ่งแปลงที่ดิน, ถนน, แผนที่ภาษี รวมถึงการใช้งานร่วมกับ Google Earth, GPS และ โทรศัพท์ Smart Phone

โหลดโปรแกรม

เช่าใช้รายปี เพียง 800 บาท/เดือน

ลิขสิทธิ์แบบเช่าใช้รายปี ด้วยการทำงานเต็มรูปแบบ ลดต้นทุน คุ้มค่าที่สุด ซอฟต์แวร์ที่ครอบครุมทุกการทำงานสำหรับงานโยธา, สำรวจทั้งหมดไว้ เมนูภาษาไทยใช้งานง่าย และเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ

ขอใบเสนอราคา
ครอบคลุมความสามารถในการออกแบบเขียนแบบโยธา Earth Work, Landscape และ Land management นำเข้าข้อมูลต่างๆ จาก Google Earth, GPS,Smart Phone
โปรแกรมทำงานบน Autocad, เมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายมาก
สร้างงานสำรวจได้รวดเร็วด้วยการเก็บค่าพิกัดจากมือถือได้ทันที ทั้งระบบ IOS, Android และส่งค่าพิกัดต่อไปยังโปรแกรม Power Civil

UPDATE POWER CIVIL Pro7

เพิ่มเติมศักยภาพการทำงาน โดยครอบคลุมความสามารถในการทำงานแบบเดิมให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น, ลดจำนวนการกดปุ่มไอคอน, ทำงานด้วยหน้าต่างเดียวจนจบ และเพิ่มเติมการทำงานสำรวจด้วยโทรศัพท์ Smart Phone (IOS, Android)

ความสามารถในการทำแผนที่

การวาดเส้นขอบเขตที่ดิน เส้นระดับสัญลักษณ์ในการเขียนแบบแผนที่ และนำข้อมูลจากการสำรวจเข้าจากการสำรวจด้วยกล้องสำรวจทั้งแบบธรรมดา และแบบ Total Station, คำนวณปิดวงรอบจากตารางคำนวณ Excel หรือจากแผนที่ดาวเทียม Google Earth และยังแสดงขอบเขตใน Google Earth ได้ด้วย

ความสามารถในงานระดับ

ใช้ระบบมาตรฐาน DTM model สร้างผิวสามเหลี่ยมจำลองภูมิประเทศ, สร้างเส้น Contour กำหนดระยะเส้นระดับได้, สร้าง Terrain model เป็นผิว 3 มิติ, คำนวณค่าเฉลี่ยของผิวดิน, สร้างเส้นตัดขวางของผิวดิน (Profile Section) เพื่อการออกแบบถนน หรือท่อของดินได้ และโปรแกรมทำงานได้หลายผิวจำลอง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่

ความสามารถในการคำนวณงานดิน

ผู้ที่ออกแบบสามารถออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ในรูปแบบจำลอง 3 มิติ ของการถมดินแบบมีค่าความลาด (Platform) ทำบ่อ หรือเขื่อนดิน โดยสร้างเป็นผิวสามเหลี่ยม และสามารถคำนวณระดับดินในแบบ กริต (Grid) ในการหาค่าเฉลี่ย หรือแบบผิวต่อผิวสามเหลี่ยม (Surface To Surface) และออกรายงานไปยังไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ได้

ความสามารถในการทำงานแปลงที่ดิน

นำเข้าแปลงที่ดินจากค่าพิกัดสำรวจ หรือจากตารางที่ดิน และจัดทำหมุดยืด เพื่อรับส่งไปยัง Google Earth ในการกำหนด ละติจูด ลองติจูด สามารถคำนวณพื้นที่ในรูปแบบ "ไร่-งาน-วา" แบ่งแปลงที่ดินในรูปแบบ "ตารางวา" และสร้างถนน, ทางแยกได้อัตโนมัติ มีระบบพิกัดบอกหมุด ออก-เหนือ (N/E) แบ่งพื้นที่แบบกำหนดขนาด, กำหนดระยะหน้าแปลง, นับจำนวนแปลง, ออกแผนที่ระยะรอบแปลงทั้งหมด (ลักษณะแบบเดียวกับของกรมที่ดิน)

ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลภาษีที่ดิน

การเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินในลักษณะของ ODBC ซึ่งสามารถเชื่อมได้หลายระบบฐานข้อมูล เช่น Access, SQL server เป็นต้น สามารถใส่ชื่อเจ้าของที่อยู่ ของแปลงที่ดิน, ขนาดของแปลง, จำนวนเงิน, แสดงสีของที่ดินที่ชำระเงินแล้ว, กำหนดชำระเงินในช่วงเวลาได้ และปรับปรุงการแสดงผลแต่ละแบบได้ตามต้องการด้วยระบบภาษามาตรฐาน SQL

ความสามารถในการเก็บค่าระดับพิกัดจากโปรแกรม Google Earth

ในการสำรวจแต่ละครั้งต้องใช้จำนวนคน อุปกรณ์ และการเดินทางไปยังจุดที่สำรวจเพื่อการเก็บค่าพิกัดค่าระดับ แต่ในโปรแกรม Power Civil สามารถเก็บค่าพิกัดได้เบื้องต้นจากโปรแกรม Google Earth ได้เลย โดยค่าพิกัดระดับสามารถส่งเข้าโปรแกรมและทำงานหาค่าต่างๆ ได้ตามปกติ

สร้างงานสำรวจได้รวดเร็วด้วยการเก็บค่าพิกัดจากมือถือได้ทันที ทั้งระบบ IOS, Android และส่งค่าพิกัดต่อไปยังโปรแกรม Power Civil

จัดทำแผนที่สำหรับงานออกแบบโยธาระบบพิกัด WGS84 สำหรับการทำแผนที่ 2 มิติ เพื่อหาระยะทางและพื้นที่ มีการแปลงหน่วยพิกัดเป็นพิกัดของกระทรวงมหาดไทย (Indian1975) เพื่อนำไปใช้งานแผนที่ภาษี และการเก็บข้อมูลในภาคสนามจะมีโปรแกรม GPS บน Smart Phone ในการเก็บพิกัด และค่าระดับเพื่อนำมาวิเคราะห์ กับพิกัดที่ได้จากภาพดาวเทียม

การอัพเดทสำหรับผู้ที่อบรมกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านสามารถกดปุ่ม "โหลดโปรแกรม" จากหน้าหลักได้เลย และสามารถทำงานได้อย่างปกติ ยกเว้นเพียงคำสั่งของตัดภาพจาก Google Earth ที่ไม่สามารถอัพเดทได้ นอกจากท่านจะอัพเดทโปรแกรมเป็นเช่าชื่อเท่านั้น