วีดีโอการใช้งาน

+66 2 913 7121

วีดีโอ

นำเข้าข้อมูลจุดพิกัดจาก Excel

ไฟล์ Excel ที่นำเข้าจะเป็นไฟล์นามสกุล .csv จะมีข้อมูลพิกัด Lat,Long และชื่อพิกัด และนำไฟล์ข้อมูลเข้ามายังโปรแกรม Power Civil

นำเข้าจุดพิกัดบนจอ

เป็นการนำเข้าจุดพิกัดทีละจุดตรงเข้าโปรแกรมได้เลย

คำนวณผิวจากจุด

เมื่อนำเข้าจุดพิกัดเข้ามาในโปรแกรมแล้ว จำเป็นต้องมีคำสั่งนี้ต่อทันที ไม่เช่นนั้นถ้าลืมคำนวณผิวจากจุด จะไม่สามารถหาค่าใดๆ ได้เลย

สร้างเส้นระดับ (Contour)

สามารถเลือกระดับของเส้นระดับได้อย่างรวดเร็ว

อักษรระดับตัดเส้น

เมื่อได้เส้นระดับ สามารถสร้างชื่อให้กับเส้นระดับได้โดยเลือกคำสั่งนี้ โดยสามารถกำหนดขนาดตัวหนังสือได้ และสร้างได้มากกว่า 1 ครั้ง

สร้างเส้นระดับโค้งมน เพื่อความสวยงาม

เมื่อสร้างเส้นระดับใหม่ๆ เส้นระดับที่ได้จะเป็นเส้นLine ธรรมดา ใช้คำสั่งนี้เพื่อให้เป็นเส้น Polyline และโค้งมนสวยงาม (ไม่สามารถใช้คำสั่ง อักษรระดับตัดเส้นได้แล้ว)

Cross Section

หาค่าระดับดินแนวฉาก พร้อมกันทีเดียวเป็นชุด

Profile Section

สร้างเส้นตัดขวางระดับดิน หรือรูปตัดแนวยาว

คำนวณผิว สร้างเส้นระดับ

งานสำรวจ สร้างเส้นระดับ อัตโนมัติ

Create Contour from GPS Garmin

นำเข้าไฟล์ หรือข้อมูลจากเครื่อง GPS เช่น Garmin เข้ามาในโปรแกรม Power Civil เพื่อสร้างเส้นระดับ และหาค่าข้อมูลต่างๆ

งานสำรวจ จาก โปรแกรม Google Earth

งานสำรวจที่ไม่ต้องไปสำรวจหน้างาน หาค่าเบื้องต้นได้จากโปรแกรม Google Earth หาค่าต่างๆ ได้เหมือนกัน

การแบ่งแปลงที่ดิน กำหนดขนาดพื้นที่แปลง

แบ่งแปลงที่ดิน เป็นการกำหนดบังคับพื้นที่แปลงที่ดินแต่ละแปลงให้มีขนาดที่ต้องการ ด้วยคำสั่ง บังคับพื้นที่ และสร้างถนน ด้วยโปรแกรม Power Civil

แบ่งแปลงพื้นที่ออกเป็นชุด

เป็นการกำหนดการแบ่งแปลงพื้นที่ออกเป็นชุด โดยที่พื้นที่มีขนาดเท่าๆ กัน ด้วยคำสั่ง "แบ่งเป็นชุดพื้นที่" ด้วยโปรแกรม Power Civil